POIR Działanie 1.2.

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju wybranych branż / sektorów gospodarki. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 


W działaniu tym wspiera się wspólne przedsięwzięcia grupy przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży. Odbywa się to za pośrednictwem klastru czy platformy technologicznej. Grupa przedstawia konkretne zapotrzebowanie sektora na prace B+R. Beneficjentami projektów mogą być przedsiębiorcy lub ich konsorcja.