Radio

Firma NOVUM była zamawiającym i współautorem działań realizowanych za pośrednictwem Radia Zachód. Działania te miały mieć związek z pojęciem innowacyjności i skierowane były do przedsiębiorstw i instytucji z województwa lubuskiego. Prowadzone audycje realizowane były w formie konkursu, a zastosowanie innowacyjnej formy przekazywania wiedzy umożliwiło na zwiększenie aktywności potencjalnych beneficjentów ostatecznych. Łączny wymiar działań związanych z konkursem obejmował aż 73 audycje. Zwycięzcy otrzymali nagrody okolicznościowe.

Podczas projektu przeprowadzono także siedem wywiadów. Wywiady zostały przeprowadzone z przedstawicielami instytucji związanych z innowacyjnością.

  • Hanna Nowicka - Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Marianna Zaremba  - Urząd Patentowy RP
  • Justyna Patalas - Uniwersytet Zielonogórski
  • Radosław Flugel - Urząd Marszałkowski Departament EFS
  • Janusz Sak - Polskie Centrum Akredytacji
  • Ewa Kocińska - Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  • Justyna Patalas - Uniwersytet Zielonogórski

 

Audycje i wywiady realizowane były przez Pana Krzysztofa Baługa i Dariusza Szczepaniuka.