Pliki do pobrania

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 - Program Rozwoju Innowacji
RPO - Wyciąg z raportu - „Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego”
RPO - DIAGNOZA STANU INNOWACYJNOŚCI

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
Mapa pomocy 2014-2020
Poziomy gotowości technologicznej
Definicja MSP